• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Badania i Publikacje PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Jerzy Przybyszewski   
Niedziela, 16 Sierpień 2009 16:02

CSR


W trakcie realizacji projektu zostaną opracowane 4 materiały analityczne:
  1. Kultura organizacji w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
  2. Modyfikowanie kultury organizacji na poziomie zakładu pracy
  3. Rola związków zawodowych i pracodawców w kształtowaniu kultury organizacji pracy (wpływ stron na jakość kultury organizacji)
  4. Postawy wobec kultury organizacji pracy

Zostały przeprowadzone badania w 4 obszarach tematycznych. W oparciu o analizę literatury przedmiotu oraz wyniki badań opracowano i przygotowano publikacje.

Publikacje:
Zakończono opracowania merytoryczne wyników badań i przygotowano je do druku.
W wyniku projektu powstały następujące materiały analityczne:

•    Sylwia Galant - Załęgowska - "Kultura organizacji w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw".
Raport przygotowany m.in. w oparciu o międzynarodowe standardy przemysłowe w
zakresie sprawozdawczości niefinansowej the Global Reporting Initiative (GRI).

•    Andrzej Hanuszek  - "Modyfikowanie kultury organizacji na poziomie zakładu pracy"
Raport z pomiaru oczekiwań pracodawców i przedsiębiorców w zakresie kultury
organizacji, uzupełniony o rekomendacje dotyczące praktycznych rozwiązań dla
przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców.

•    Edmund Szynaka - "Rola związków zawodowych i pracodawców w kształtowaniu kultury organizacji. Wpływ stron na jakość kultury".
Case study, którego celem jest ukazanie zarówno dotychczasowej, jak i
pożądanej roli kultury organizacji.  Istotną rolę w przygotowaniu studium odgrywa analiza uwarunkowań społecznych.

•    Sławomir Tecław - "Postawy wobec kultury organizacji". 
Raport z badania postaw pracowników i pracodawców wobec kultury organizacji.
Opracowanie uwzględnia pogłębioną analizę ilościową i jakościową
zebranego materiału.