• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Lokalne Centra Informacji FZZ – II edycja PDF Drukuj Email
(2 głosów, średnia ocena 1.00 na 5)
Wpisany przez Redaktor   
Poniedziałek, 17 Czerwiec 2013 06:35

Z dniem 1 maja 2013 r. Forum Związków Zawodowych wznowiło działanie Lokalnych Centrów Informacji FZZ w ramach projektu pn. „Lokalne Centra Informacji FZZ – II edycja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w zakresie poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

GŁÓWNYM CELEM projektu jest podniesienie aktywności regionalnych struktur Forum Związków Zawodowych , w celu poprawy przepływu informacji pomiędzy różnymi szczeblami organizacji oraz zwiększenia udziału reprezentantów FZZ w dialogu społecznym.

 

PROJEKT TO KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI…

 •   … Lokalnych Centrów Informacji w każdym z 16 województw, wspierających i motywujących działaczy Forum do prowadzenia efektywnego dialogu społecznego
 •   … Redakcji e-Nasze Nowe Forum, e-NNF jako pasa transmisyjnego do FZZ i niezależnego medium FZZ - jako partnera społecznego
 •   … Szkoleniowej dla reprezentantów FZZ

 

W ramach LCI – funkcjonujących w każdym z 16 województw zaangażowanych zostanie 16 korespondentów terenowych FZZ, wyspecjalizowanych  w zakresie zbierania, redagowania i popularyzowania informacji o FZZ przez wdrożenie nowoczesnego systemu przepływu informacji w FZZ.

 

Projekt „Lokalne Centra Informacji FZZ – II edycja”,

realizowany jest w okresie od 1.V.2013r. – 31.VII.2014r.

Lokalne Centra Informacji FZZ pełnią rolę punktów informacyjno – konsultacyjnych dla członków Forum Związków Zawodowych, umożliwiając im w szczególności:

 • dostęp do stałego punktu informacyjno-konsultacyjnego LCI w każdym województwie
 • dostęp do porad prawnych
 • współtworzenie Biuletynu e-Nasze Nowe Forum oraz dostęp do jego wydania elektronicznego w miejscu funkcjonowania LCI
 • dostęp do fachowej literatury m.in. z zakresu: prawa, dialogu społecznego, działalności związkowej, funduszy unijnych oraz innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego – w ramach funkcjonującego przy każdym LCI zaplecza bibliotecznego
 • składanie postulatów/petycji/wniosków/propozycji/sugestii odnośnie działania FZZ w dialogu
 • dostęp do bieżącej informacji o działaniach FZZ w regionie (w szczególności w ramach prowadzenia dialogu społecznego)

Ponadto projekt przewiduje organizację następujących spotkań w każdym województwie:

„CAFE FORUM

 

Spotkania, trwające ok. 2h, prowadzone w grupach 15 os, mają na celu w szczególności:

 

 • dotarcie z informacjami o projekcie i o FZZ do struktur powiatowych,
 • aktywizację członków struktur powiatowych FZZ
 • umożliwienie wymiany informacji i dobrych praktyk w powiatach,
 • diagnozę potrzeb i problemów członków FZZ w powiatach
 • możliwość współtworzenia e-NNF z udziałem członków struktur powiatowych

 

Planowane jest odbycie 3 spotkań „Cafe Forum” w każdym województwie.

REKRUTACJA odbywa się poprzez regionalne LCI – przewiduje się nabór otwarty wśród członków FZZ z województwa (w oparciu o kryterium różnorodności branż/organizacji)

 

FORUM DIALOGU”

Spotkania trwające ok. 4h, prowadzone są w grupach 15 os i służą w szczególności wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu społecznego przez działaczy związkowych FZZ.

 

FD odbywają się z udziałem ekspertów, udzielających uczestnikom porad i wskazówek w tematyce uwzględniającej bieżące potrzeby województwa.

 

Planowane jest odbycie 3 seminariów „Forum Dialogu” w każdym województwie.

 

REKRUTACJA odbywa się poprzez regionalne LCI – uczestnikami są w szczególności członkowie WKDS, Zarządów Wojewódzkich, WRZ, PRZ.

 

„DEBATY”

W ramach projektu w 16 województwach kraju przewiduje się organizację łącznie 16 debat członków Forum Związków Zawodowych z przedstawicielami partnerów społecznych (w tym w szczególności pracodawców)

 

Debaty, trwające ok. 3h, prowadzone są w grupach 30 os i mają na celu w szczególności:

 

-          diagnozowaniu bieżącej sytuacji i wyzwań dla dialogu społecznego w regionach,

-          wypracowaniu rekomendacji, mających na celu stworzenie platformy współpracy z partnerami społecznymi

-          rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów na terenie województwa dla wzmocnienia i propagowania idei dialogu społecznego

 

„SZKOLENIA”

W ramach Projektu planowane są szkolenia dla dwóch grup tj. przedstawicieli gremiów dialogu społecznego, liderów organizacji branżowych i zakładowych biorących udział w negocjacjach z pracodawcą oraz Korespondentów Terenowych.

 

Zakres tematyczny szkoleń dla przedstawicieli gremiów dialogu społecznego:

 

 • kompetencje kluczowe w Europejskim dialogu społecznym (z udziałem eksperta rekomendowanego przez EKZZ)

 

 • prawne aspekty Dialogu Społecznego

 

 

„e-NASZE NOWE FORUM”

W ramach Projektu kontynuowane będzie wydawane Biuletyn e-NNF – miesięcznik, stanowiący cyfrową redakcję czasopisma, umieszczonego na stronie www FZZ (z możliwością wydruku).

Jego formuła tworzona jest w oparciu o stały dialog z Czytelnikami, pozwalając równocześnie na standaryzację i wdrożenie w ramach Forum nowoczesnego systemu przepływu Informacji, opartego m.in. na narzędziach ICT oraz dotarcie do większości działaczy w strukturach pionowych i poziomych Forum.

Tematyka e-Nasze Nowe Forum:

- popularyzacja zasad Dialogu Społecznego i działalności związkowej,

- porady eksperckie, prawne,

- artykuły dotyczące polityki równości, bieżącej działalności FZZ i jego organizacji zwłaszcza na poziomie regionalnym, inicjatyw terenowych,

- wywiady z szefami/członkami organizacji, ZW, ZOZ

- popularyzacja dobrych praktyk, recenzje publikacji etc.

Informacje do biuletynu są pozyskiwane i opracowywane przez korespondentów terenowych i Redakcję LCI m.in. podczas spotkań projektowych CAFE FORUM, FORUM DIALOGU, debat, posiedzeń Zarządów Wojewódzkich, gremiów dialogu społecznego jak Trójstronna Komisja ds. Społeczno – Gospodarczych i jej zespoły, Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego Wojewódzkie Rady Zatrudnienia etc., a także tworzone w oparciu o postulaty, wywiady i bieżące wydarzenia w regionach.

O nowym wydaniu biuletynu e-NNF członkowie FZZ mogą dowiadywać się na stronie internetowej www.fzz.org.pl.

Nad prawidłową realizacją planu wydawniczego oraz zarządzaniem treścią e-NNF czuwa Redaktor Naczelny pisma.

 

TY TEŻ MOŻESZ WSPÓŁTWORZYĆ BIULETYN

zgłaszając temat bezpośrednio do redakcji:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro Projektu

Forum Związków Zawodowych

Ul. Plan Teatralny 4

85-069 Bydgoszcz

E-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: +48 52/371 83 33

Faks: +48 52/342 18 71