• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Programy operacyjne Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Marzec 2009 19:40

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)


Regionalne Programy Operacyjne zostały utworzone odrębnie we wszystkich 16 województwach w Polsce. Programy te w całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet wszystkich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych wyniesie ok. 16 mld euro (uwzględniając tylko środki z EFRR).

Regionalne Programy Operacyjne zostały utworzone w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb występujących na terenach poszczególnych województw. Programy te odpowiadają indywidualnej specyfice i sytuacji społeczno-gospodarczej występującej w województwach.  

W każdym województwie Regionalne Programy Operacyjne są inne. W większości jednak posiadają podobne cele wydatkowania środków unijnych. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych można starać się o dotacje z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego, kultury, turystyki, sportu, a także przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Informacje na temat poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych udzielane są przez Urzędy Marszałkowskie. Można je również znaleźć na poniżej wymienionych stronach.

RPO Województwa Dolnośląskiego
www.rpo.dolnyslask.pl

RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

RPO Województwa Lubelskiego
www.rpo.lubelskie.pl

Lubuski Regionalny Program Operacyjny
www.lrpo.lubuskie.pl

RPO Województwa Łódzkiego
www.rpo.lodzkie.pl

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
www.malopolskie.pl

RPO Województwa Mazowieckiego
www.mazovia.pl

RPO Województwa Opolskiego
www.umwo.opole.pl

RPO Województwa Podkarpackiego
www.wrota.podkarpackie.pl

RPO Województwa Podlaskiego
www.wrotapodlasia.pl

RPO Województwa Pomorskiego
www.dpr.woj-pomorskie.pl

RPO Województwa Śląskiego
www.rpo.silesia-region.pl

RPO Województwa Świętokrzyskiego
www.rozwoj-swietokrzyskie.pl

RPO Warmia i Mazury
www.wm.24.pl

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
www.wrpo.wielkopolskie.pl

RPO dla województwa Zachodniopomorskiego 
www.um-zachodniopomorskie.pl