• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Przydatne linki

Wyświetl: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
aktualności, wytyczne, konsultacje, harmonogramy
4291
2   Link   Europejski Fundusz Społeczny
aktualności, konsultacje, wytyczne, dokumenty, aktualnie realizowane projekty, generator wniosków
4148
3   Link   Fundusze Strukturalne
aktualności, konsultacje, wytyczne, dokumenty, aktualnie realizowane projekty, generator wniosków
4053
4   Link   Strony internetowe ministerstw, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich urzędów pracy, innych instytucji wdrażających i pośredniczących (np. PARP)
Lista instytucji na terenie całej Polski, w których można zdobyć informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z poszczególnych programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz na temat integracji europejskiej jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

aktualności dot. konkursów, a także: wytyczne, harmonogramy, podręczniki, listy rankingowe
4619
5   Link   Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl
4325
6   Link   Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
4155
7   Link   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl
4643
8   Link   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl
4021
9   Link   Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl
5048
10   Link   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl
4098
11   Link   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.org.pl
4200
12   Link   Fundusze Strukturalne - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
www.fundusze.ukie.gov.pl
4437